Authors: Cierech M., Wojnarowicz J., Kolenda A., Krawczyk-Balska A., Prochwicz E., Woźniak B., Łojkowski W., Mierzwińska-Nastalska E.

Journal: Nanomaterials 

Date: 15 September 2019