Authors: Ładziak M., Ścibek K., Wdowiak M., Krawczyk-Balska A. 

Journal: FEBS OPEN BIO

Date: 03 July 2021