Authors: Korsak D., Markiewicz Z., Popowska M.

Journal: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Wydawnictwo Naukowe PWN

Date: 1st edition, 2021