Authors: Maćkiw E., Modzelewska M., Mąka Ł., Ścieżyńska H., Pawłowska K., Podstupolski J., Korsak D.

Journal: Food Control

Date: January 2016